Tải xuống Video và Âm thanh từ YouTube


Hướng dẫn cách chuyển đổi video YouTube

1. Sao chép và dán URL video YouTube hoặc nhập từ khóa của video clip vào hộp tìm kiếm của trình tải xuống YouTube của chúng tôi.

Link to download
Choose to download

2. Chọn định dạng đầu ra mà bạn muốn chuyển đổi sang.

3. Nhấp vào ba dấu chấm (dưới cùng bên phải của video hoặc âm thanh), sau đó nhấp vào "Download"

Click to download

Hướng dẫn:

1. Tìm tên video hoặc dán liên kết của video bạn muốn chuyển đổi.

2. Chọn 'Bắt đầu' để trình tải xuống YouTube bắt đầu chuyển đổi.

3. Chọn định dạng video/âm thanh bạn muốn lưu, sau đó nhấp vào nút 'Tải xuống'.

Tính năng:

• Trình tải xuống YouTube miễn phí và luôn có sẵn với số lượng tải xuống không giới hạn

• Trình chuyển đổi video YouTube nhanh

• Không cần đăng ký

• Hỗ trợ tải xuống mọi định dạng

Trình tải xuống video YouTube trực tuyến

Y2mp.com cung cấp cho bạn khả năng chuyển đổi và tải xuống các video clip từ YouTube, nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới sang các định dạng phổ biến như Mp3, Mp4 với chất lượng HD. Y2mp.com cũng cho phép bạn tải xuống các video ở các định dạng khác, chẳng hạn như MP4, M4V, 3GP, WMV, FLV, MO, MP3, WEBM, v.v. Y2mp.com là trình tải xuống YouTube tốt nhất, giải pháp dễ dàng và tiện lợi để tải xuống miễn phí hàng triệu video từ YouTube. Hiện tại , trang web mới ra đời của chúng tôi chỉ hỗ trợ tải xuống từ YouTube nhưng hy vọng trong tương lai, với sự hỗ trợ của người dùng thân yêu, chúng tôi sẽ có thể mở rộng sang các trang web khác như Vimeo, Dailymotion, Youku, v.v.